دسته بندی: آبسترکت کارت

چهره‌های معروفی مثل مونالیزا٬ ونسان ون‌گوگ یا دختری با گوشواره مروارید رو همه دیدیم.

اما اینبار کمی متفاوت‌تر شدند. مینیمال اما انتزاعی و به کمک تکنولوژی واقعیت افزوده کمی واقعی‌تر !